Paranormaali Wiki
Advertisement

Kvanttifysiikan mukaan aaltoliike ja hiukkaset liittyvät perustavanlaatuisesti kaikkiin säteilyn muotoihin. Kvanttifysiikassa säteily näyttäisi paradoksaalisesti käyttäytyvän joskus ikäänkuin hiukkaset ja joskus ikäänkuin aaltoliike, riippuen mittauksen muodosta. Kvanttifysiikasta seuraa muun muassa, että tietyntyyppisten hiukkasparien tiettyjä ominaisuuksia koskeva informaatio välittyy näiden välillä valoa nopeammin. Kvanttifysiikkaa on pyritty hyödyntämään myös oletettuja paranormaaleja ilmiöitä koskevia hypoteeseja kehitettäessä.

Katso myös[]

  • Epätarkkuusperiaate
  • Kvantit
  • Kvanttimystiikka
Advertisement