FANDOM


Ufosieppaus
Abduktio eli ufosieppaus on tilanne, jossa henkilö kokee, että tuntemattomat olennot, yleensä humanoidit sieppaavat hänet omiin tarkoituksiinsa. Usein kokemukseen liittyy tuntemuksia esimerkiksi näytteiden otosta. Sieppauksesta syytetään normaalisti avaruusolentoja.

Abduktio-ilmiö Muokkaa

Arviot ufosieppauksen kokeneiden määrästä vaihtelevat alle promillesta useisiin prosentin kymmenyksiin. Yhdysvalloissa ufosieppauksen kokeneita on useimpien arvioiden mukaan suhteellisesti eniten. Erään siellä suoritetun kyselyn mukaan noin kolme miljoonaa amerikkalaista olisi mahdollisesti kokenut abduktion.

Useimmissa tapauksissa kokijoita on vain yksi, mutta maailmalta tunnetaan runsaasti myös sellaisia tapauksia, joissa usea henkilö on kokenut saman sieppauksen tai ainakin ollut sellaisen silminnäkijänä. Yhtenä tunnetuimmista pidetään Travis Waltonin abduktiotapausta.

Kokemusta on pyritty selvittämään mm. psykologisilla tekijöillä kuten unihalvauksella ja fantasiaan taipuvaisella persoonallisuudella. Kokemusten ei yleisesti ole tähän mennessä katsottu todistavan vieraan sivilisaation läsnäoloa ja vaikutusta.

Katso myös Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.