FANDOM


Ihmisellä on viisi tunnettua aistikanavaa: näkö kuulo, haju, maku, tunto. Lisäksi usein nimitetään erilaisia yliaistillisesti saatuja tietoja "kuudennen aistin" välittämiksi, vaikka monet näihin ilmiöihin perehtyneet eivät liitäkään näitä kykyjä mihinkään yksittäiseen aistiin vaan pitävät useitakin "yliaisteja" tai tuntemattomia aistimuotoja mahdollisena. Joskus puhutaan myös magneettisesta aistista.

Katso myös Muokkaa