FANDOM


Taivaalla esiintyvät valoilmiöt, joiden kohdalla on tarkkojen tutkimusten myötä voitu poissulkea erilaisten tavanomaiset tai normaalit selitykset. Usein sanotaan, että anomaalisia ovat kaikki ilmiöt, jotka jäävät vaille luonnollista selitystä, mutta tämä ei pidä tarkkaan ottaen paikkansa, sillä perusteellisten tutkimusten jälkeenkin vaille luonnollista selitystä voivat jäädä myös normaalit ilmiöt, joista ei vain kertakaikkiaan saada riittävästi tapahtumakohtaista tietoa oikean selityksen löytämiseksi. Monet anomaaliset ilmiöt ovat siirtyneet osaksi normaalitiedettä sittemmin löydettyjen uusien luonnonilmiöiden kautta. Vaikkapa Norjan Hessdalenin ufoaallon kaltaisissa tapauksissa pietsosähköistä ilmiötä pidetään todennäköisenä selityksenä alueella havaituille valoilmiöille. Toisaalta esimerkiksi pallosalaman ilmentymismuodot ovat vielä jossain määrin hämärän peitossa.

Katso myös Muokkaa