FANDOM


Anomaaliset ilmiöt ovat ilmiöitä tai asioita, jotka tutkitusti poikkeavat jollakin tavoin siitä, mitä voidaan tieteellisesti perustellusti olettaa. Anomaliat ovat siis luonteenomaisesti mahdottomia selittää nykytietämyksen valossa. Ne eivät kuitenkaan anomalian määritelmän mukaan välttämättä edellytä muutoksia perustavanlaatuisia luonnonlakeja koskeviin teorioihin, eikä niiden tarvitse myöskään haastaa vallitsevaa tieteellistä paradigmaa kuten seminormaalin ja paranormaalin tapauksessa.

Anomalialla voidaan tarkoittaa myös epämuodostumia tai tilastollisia poikkeamia. Sillä on erityistarkoituksensa myöskin taloustieteessä ja tähtitieteessä. Niinpä jos halutaan väistää näitä sivumerkityksistä, voidaan anomalioista käyttää käyttää myöskin termiä parakonventionaalinen.

Katso myös Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.