FANDOM


Henki-ilmestys. Aaveiden ja henkien näyttäytymisen yhteydessä käytetty termi. Apparitio on eri asia kuin henkiolentojen tai muiden tuonpuoleisten asioiden havaitseminen yliaistillisten kykyjen avulla, kuten mediumismissa. Apparitiota voidaan kuvata spontaanisti ilmentyväksi mentaaliseksi mediumismiksi tai vaihtoehtoisesti (kuten asia useammin ymmärretään), ilmiöksi jossa henki tekee itsensä näkyväksi vaikuttamalla suoraan aisteihin tai hänen aistimaansa fysikaaliseen ympäristöön. Apparitiossa on yleensä vain yksi havaitsija, mutta joskus havaitsijoita voi olla useampiakin. Apparitioita voi tallentua myös valokuviin ja videotallenteisiin.

Katso myös Muokkaa