FANDOM


Astraaliprojektiolla (engl. astral projection) viitataan astraaliruumiin liikkumiseen astraalitasolla ja tämän toiminnan mahdollisiin ilmentymiin fyysisellä tasolla. Astraalikehonsa kautta henkilö pystyy väitetysti kokemaan ja aistimaan ympäristönsä jossakin muualla kuin fyysisen kehon lähettyvillä. Astraaliruumiin irtautuminen antaa myös kokemuksen leijumisesta, joten sillä onkin pyritty selittämään kehostapoistumiskokemuksia.

Epäilijät arvioivat tämän käsitteen tarpeettomaksi, sillä heidän mukaansa ilmiö voidaan kokonaisuudessaan selittää mielen toiminnoilla ja poikkeavilla tajunnantiloilla. On kuitenkin olemassa tapauksia, joissa on saatu astraaliprojektion kautta selittämättömällä tavalla kehon sijaintipaikan ulkopuolella sattuneista asioista, mikä kyseenalaistaa vahvasti materialistisen käsityksen ilmiöstä.

Astraaliprojektio voidaan liittää myös kaukokatseluun, jolloin henkilö kokisi astraaliprojektion tai saisi tietoa astraalitasolta ilman varsinaista kehostairtautumiskokemusta, johon liittyy leijumisen ja matkustamisen tunne. OOBE sekoitetaan usein kaukokatseluun, mutta ne ovat eri asioita eikä astraaliprojektiokaan ole osa kaukokatselua kuin enintään selitysmallina. Yleensä kaukokatselua kuitenkin pidetään eräänä selvänäön muotona, jossa ei tapahdu edes huomaamatta astraalimatkailua.

Nykypäiviin periytyneiden vanhojen tarinoiden mukaan noidat lensivät öisin luudallaan taivaalla pitkin maita ja mantuja. Joidenkin mukaan tämä ei varsinaisesti liittynyt fyysiseen lentämiseen vaan heijastelee perimätietoa näiden henkilöiden harjoittamasta astraaliprojektiosta.

Noitien on väitetty harjoittaneen astraaliprojektiota käyttäen erilaisia voiteita ja yrttejä saadakseen aikaan halutun tuloksen. Kemiallisilla apuvälineillä tiedetään voitavan edesauttaa sekä vahvistaa kehostapoistumisskokemusta.

Astraalitekniikoita Muokkaa

Pääartikkeli OOBE-tekniikat

Täydellinen astraaliprojektio voidaan väitetysti saavuttaa kehostapoistumiskokemuksessa ja sen aikaansaamiseksi on olemassa monia eri tekniikoita. Tärkein sääntö jokaisessa on varata itselleen paljon aikaa, rauhallinen ja pehmoinen makuupaikka, missä ei ole ulkoisia häiriöitä, ääniä tai valoja, eikä kukaan pääse häiritsemään. Tekniikat toimivat lähes yksinomaan unen rajamailla, jolloin normaalisti siirryttäisiin nukkumaan. Vain harvat henkilöt pystyvät saavuttamaan OOBEn milloin tahansa, täydessä päivätajunnassakin. Parhaimmillaankin tämän tilan tahdonalainen saavuttaminen vaatii usein pitkällistä harjoittelua ja sen vakauttaminen on ehkä vielä sitäkin haasteellisempaa.

Katso myös Muokkaa