FANDOM


Astraali on teosofisen liikehdinnän kautta tunnetuksi tullut käsite, joka liittyy ihmisen henkiruumiin ominaisuuksiin, auraan sekä niin kutsuttuihin alkeisvoiman teorioihin.

Astraalitaso viittaa rinnakkaistodellisuuteen, joka toimii välittäjänä ruumiin (fyysisen tason) ja hengen (mentaalitaso) välillä. Eläinten sielunelämän väitetään rajoittuvan fyysiselle ja astraaliselle tasolle. Siellä uskotaan elävän myöskin alempitasoisia henkiolentoja, joilla ei ole ollut koskaan omaa kehoa kuten esimerkiksi luonnonhenget). Unimaailman katsotaan syntyvän astraalitasolla ja myöskin kehostairtautumiskokemuksessa maailma väitetysti koetaan astraalitason kautta. Perinteisen käsityksen mukaan fyysinen maailma heijastelee pitkälti astraalimaailmaa, jolloin ihmisen astraaliruumis on myöskin fyysisen ruumiin kaltainen. Astraalitason vaikutus fyysiseen maailmaan voi aiheuttaa esimerkiksi kummittelua, mikäli edesmennyt jää kuoltuaan astraalitasolla kiinni maalliseen elämäänsä.

Astraalitason lisäksi väitetään olevan olemassa korkeampia henkisen olemassaolon muotoja, joiden hyödyntäminen edellyttää sitä korkeampaa henkistä kehitystasoa, mitä korkeammille tasoille mennään. Henkisissä liikkeissä näitä rinnakkaistodellisuuksia kuvataan kokemuspohjaisesti käyttämällä metaforaa värähtelytasoista. Astraalitason lisäksi puhutaan mm. mentaalitasosta, kausaalitasosta, buddhisesta tasosta ja jumaltasosta. Joskus puhutaan myös eetteritasosta, joka viittaa erilaisiin, lähinnä henkisiin energioihin. Auran väitetään monesti olevan tällä tasolla sijaitseva, eräänlainen eetteriruumis.

Katso myös Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.