FANDOM


Astrologia on oppi jonka mukaan eräiden taivaankappaleiden asemat vaikuttavat ihmisten elämään ja persoonallisuuteen. Suomessa on ollut käytössä myös astrologiaa tarkoittava vanhahtava nimitys "tähdistä ennustaminen".

Astrologiasta on olemassa useita erilaisia muunnelmia, koulukuntia ja painotuseroja.

Astrologia nykyisin Muokkaa

Perinteisesti astrologialla on meillä Suomessa tarkoitettu trooppista astrologiaa. Trooppinen eläinrata alkaa fiksatusta 0-pisteestä eli 0 astetta Oinasta, kevätpäiväntasauksesta. Eläinradan perinteiset 12 merkkiä ovat siitä lähtien 30:n asteen suuruisia avaruudellisia osia, joilla on perinteiset nimet: Oinas, Härkä, Kaksonen, Rapu, Leijona, Neitsyt, Vaaka, Skorpioni, Jousimies, Kauris, Vesimies ja Kalat. Kukin merkki omaa vuodenaikansa mukaisia ominaisuuksia, esim. Oinas on kiihkeä, omatoiminen kevätmerkki ja Kauris on talven kylmyyden merkki, jolloin ihmisluonne etsii myös kiteytymiä, lakeja ja normeja itsestään ja ulkomaailmasta.

Normaali astrologinen kartta sisältää kaaviona syntymähetken Auringon, Kuun ja Planeettojen aseman, siinä on merkintöjä planeettojen välisistä kulmasuhteista eli aspekteista sekä planeettojen sijainti huoneissa. Huoneita on 12 alkaen askendentista ja jokainen huone symboloi ihmiselämän keskeisiä kokemuksen alueita.

Erityisen tärkeinä pidetään ns. kulmahuoneita, joita on neljä: Askendentista ("nousu") alkava 1.huone, IC:stä alkava 4.huone, DS:stä alkava 7.huone ja MC:stä alkava 10. huone. Ne symboloivat ihmiselle tärkeitä kiinnekohtia sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä kuten askendentti ja 1.huone ihmisen ulkoista persoonallisuutta, IC ja 4.huone suhdetta vanhempiin ja kasvuympäristöön, DS ja 7.huone suhteita muihin ihmisiin, kumppanuuksia ja avioliittoa ja MC ja 10.huone ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, sen laitoksiin, systeemeihin ja sitä kautta myös omaa asemaa, uraa ja ammattia.

Astrologian käsitteitä Muokkaa

Astrologian planeettoja ovat mm. Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus, Uranus, Neptunus ja Pluto. Myös asteroideja tulkitaan, samoin kuin uusia kaukaisia pienplaneettoja. Astrologian planeetat kiertävät eläinradalla eläinradan käyden kukin eläinradan 12 merkkiä läpi omaan tahtiinsa. Eläinradalla ovat myös astrologian eläinradan merkit. Eläinrata ulottuu muutamia asteita ekliptikan pohjois- ja eteläpuolelle.

KARTTA

Astrologinen kartta

Astrologian planeettojen välillä voi olla erilaisia aspekteja, kuten konjunktio, kuusio kuusio, neliö neliö, kolmio kolmio tai oppositio. Nämä ovat perinteisiä, Ptolemaioksen Ptolemaios käyttämiä aspekteja, joiden lisäksi astrologia on ottanut myöhemmin käyttöönsä lukuisia muita aspekteja.

Astrologian historiasta Muokkaa

Astrologia syntyi Lähi-idän alueella parituhatta vuotta sitten ja sen historia on ollut hyvin monivaiheista. Sen historiassa voi erottaa muutama pääjakso: 1) Hämärä alkuvaihe Mesopotamiassa, jolloin astrologian oli tyystin pappisluokan hallussa oleva uskonnollis-maaginen väline. 2) Lähi-idästä astrologia saapui Kreikkaan n. 500 e.a.a. ja koki kreikkalaisen hengen mukaisen uudistuksen kun ruvettiin tekemään yksilöllisiä horoskooppeja, joihin merkittiin askendentti, nousuaste (siitä nimitys horoskooppi- horoskopoin=tunnin tarkkailu). 3) Kreikan kautta astrologia levisi myös Rooman valtakuntaan ja myöhemmin nousevan arabikulttuurin ja islamilaisuuden piiriin, jossa monet etevät matemaatikot ja mystikot ottivat sen omakseen. 4) Keskiajan jaksolla astrologian perinteinen muoto saavutti yhteiskunnan korkeimman tason kun lähes kaikilla kuninkailla, paaveilla ja merkkihenkilöillä oli omia astrologeja ja astrologian opetusta oli yliopistoissa kytkettynä usein matematiikkaan tai lääketieteen opetukseen. 5) uudella ajalla astrologiaa alettiin torjua yliopistoissa ja älymystön keskuudessa, se vajosi sosiaalisesti ja intellektuaalisesti 1700-luvun ollessa aallonpohja. Astrologia nousi uudelleen populaariin tietoisuuteen 1800-luvun loppupuoliskolla, jolloin spiritualismi, teosofia ja muut henkiset liikehdinnät toivat sen uudelleen valokeilaan. 6) 1900-luvun astrologian huippu oli 60-70-luvulla, jolloin se liittyi usein New Age -liikehdintään, tajunnan laajentumiskokeiluihin ja uuden henkistyneemmän elämänmuodon etsintään. Tänä päivänä astrologia on vaihtoehtoinen elämän merkityksen oman minän ulottuvaisuuksien hahmottamisen menetelmä ja se on jakautunut lukemattomiin suuntauksiin, menetelmiin ja näkemyksiin. Astrologiaa on myös akateemisella tasolla joissakin yliopistoissa osana suurempia koulutusohjelmia, mutta akateemiseen maailmaan sillä on vain viitteellinen suhde.


Astrologian tieteellisestä asemasta Muokkaa

Monen muun ns. esoteerisen opin lailla astrologian rooli on muuntunut sen mukaan millainen on ajan henki. Nyt ajan henki on tiivistyneesti ja yksipuolisesti "tieteellinen", totuuskäsitykset ovat hyvin kapea-alaisesti luonnontieteen tutkimusmetodien ja tavoitteiden haltuunottamia. Tässä ympäristössä niin humanistiset, ihmistä ja ihmisen luomuksia, kulttuuria käsittelevät tieteet ovat myös vaikeuksissa todistamaan olevansa tiedettä saati ihmisen moniulotteista sisäisyyttä valaisevat opit kuten astrologia.

Akateemisen maailman vihamielisyys on tullut ilmi monissa yhteyksissä niin että koko se objektiivisuuden vaatimus, minkä tiedemaailma julkilausumissaan ja metodeissaan esittää vaatimuksena, on tullut kumottua akateemisuuden itsensä taholta. Parhaimpana esimerkkinä tästä on ranskalaisen Michel Gauquelinin laajat tilastolliset tutkimukset 1950-1990-lukujen aikana. Gauquelinin tulokset osittain vahvistavat perinteisen astrologian väittämiä planeettojen luonteesta niin että Mars löytyy huippu-urheilijoilta läheltä nousua tai keskitaivasta useammin kuin mitä tilastollisesta keskiarvosta voi odottaa. Samoin Saturnus tiedemiehillä ja lääkäreillä on tilastollisesti merkittävästi samoissa asemissa, Jupiter poliitikoilla ja näyttelijöillä, Kuu lehtimiehillä ja kirjailijoilla. Gauquelinin tutkimusten saama vastaanotto sisältää tieteen virallisen tahon vääristelmiä, asenteellisista silmien sulkemista, ennakkotuomioita ja jopa yhden vääristellyn kokeen USA:n skeptikkojärjestön taholta. Tämä on esimerkki nykymaailmaan akateemisuuteen pesiytyneestä ennakkoluuloisuudesta ja torjunnasta.

Astrologian merkityksestä Muokkaa

Astrologia 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa on hyvin monisäikeistä, kenttä on vapaa monenlaiselle lähestymistavalle. Astrologian omin merkitys voi olla sen kyvyssä paljastaa myyttis-symbolisia alkukuvia, teemoja ihmisen psyykessä, jotka pyrkiessään toteutumaan, tulevat myös käytännön, konkreettiselle tasolle teoiksi, päätöksiksi ja ratkaisuiksi eri elämäntilanteissa. Myyttinen ja symbolistinen koulukunta on ollut vahvoilla aina 1970-luvulta lähtien. Astrologian alkukuvat ovat koodautuneet ihmisen tajuntaan vuosituhansien kuluessa ihmisen seuratessa Auringon, Kuun ja planeettojen liikkeitä taivaalla kytkeytyen niiden kanssa synkronistiseen synkronisiteetti suhteeseen. Jo astrologian varhaisissa vaiheessa levisi kuuluisa opillinen lause: Niin alhaalla kuin ylhäällä.


Katso myös Muokkaa

Viitteet Muokkaa

Kirjallisuutta Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.