FANDOM


Autokinesia on visuaalinen illuusio. Sillä viitataan ilmiöön, jossa paikallaan pysyvä kohde saattaa näyttää liikkuvan, vaikka näin ei todellisuudessa ole. Yleensä kyse on pistemäisestä kirkkaasta kohteesta tummalla taustalla kuten taivaalla, jolloin kohteen ympäristössä on hyvin vähän selkeitä kiinnekohtia. Tällaisissa olosuhteissa paikallaan pysyvä kohde saattaa alkaa näennäisesti liikkumaan, mikäli sitä tuijotetaan väsyneenä tai pitkiä aikoja.

Näennäinen liike voi johtua silmälihasten väsymisestä, jolloin silmän kohdennus ei pysykään paikallaan, vaikka aivot tulkitsevat että lihakset pitävät silmää kohdennettuna kohteeseen. Ilmiöllä ei ole ilmeisesti juuri yhteyttä silmän tiedostamattomiin liikkeisiin, sillä aivot osaavat käsitellä niitä (ovathan ne ilmeisesti muodostuneet siksi että kohdennus olisi mahdollisimman laaja) niitä eivätkä pupillin tiedostamattomat liikkeet näyttäisi tutkimuksissakaan korreloivan tämän illuusion kanssa.

Autokinesia on tärkeää ottaa huomioon mahdollisena virhetulkintojen lähteenä ufohavainnoissa.

Katso myös Muokkaa