FANDOM


Horoskooppi on astrologian perusteella laadittu kuvaus jonkin olion ominaisuuksista tai kehitykseen vaikuttavista seikoista. Yleensä horoskoopilla tarkoitetaan henkilön syntymähoroskooppia, joka laaditaan ko. henkilön tarkan syntymäajan ja -paikan mukaan, mutta horoskooppeja voidaan laatia muunkinlaisia.

Horoskoopin laadinnassa on kaksi vaihetta: astrologisen kartan laadinta ja tuon kartan tulkinta. Astrologinen kartta on piirros taivaankappaleiden asemista määrähetkellä. Sen laadinnassa on aiemmin käytetty apuna astrologista efemeridiä, mutta nykyisin kartta yleensä tehdään tietokoneohjelmalla. Astrologiassa ihmisen syntymähetken astrologista karttaa käytetään lähtökohtana ennustamiseen.

Syntymähoroskoopissa pyritään kuvaamaan henkilön luonnetta ja niitä kehitystrendejä joita häneen elämäänsä kohdistuu. Nykyinen astrologia ei väitä että henkilön horoskooppi toteutuisi aina täydellisesti, vaan katsotaan että henkilö voi myös oman vapaan tahtonsa avulla ohjata oman elämänsä kulkua.

Myös pelkän aurinkomerkin perusteella laaditaan ihmisille nykyisin jonkinlaisia horoskooppeja, mutta ne eivät voi olla henkilökohtaisia koska ne eivät perustu henkilön tarkalle syntymäajalle ja tietylle syntymäpaikalle. Nämä esiintyvät tyypillisimmillään lehtien palstoilla olevina viihteellisinä ennustuksina. Puhtaan astrologian kannalta tuollaiset vain aurinkomerkkiin perustuvat horoskoopit ovat jokseenkin epäoleellisia.

Astrologinen kartta Muokkaa

Astrologinen kartta jakautuu 12 huoneeseen, jonka ensimmäinen huone, l. nouseva merkki määräytyy syntymähetkellä maan ja siellä olevan syntymäpaikan, sekä horisontin välisen suhteen kautta. Itäisessä horisontissa oleva eläinratapiste on syntyvän ihmisen nouseva merkki. Huoneilla on oma symbolimerkityksensä.

Toisin sanoen Aurinko sijaitsee kullakin hetkellä tietyssä eläinradan merkissä Aurinkomerkki, ja auringon sijainti ihmisen syntymähetkellä määrittää tämän horoskooppimerkin. Nykyinen 12 horoskoopin järjestelmä ei vastaa tähtikarttaa, sillä Auringon kulkuradalla eli ekliptikalla on todellisuudessa 13 tähtistöä (horoskoopeista puuttuu Käärmeenkantaja). Tähtistöt eivät myöskään ole samankokoisia, vaan osassa aurinko viipyy yli 40 päivää, toisissa vain pari viikkoa.

Kevättasauspisteen sijainti ekliptikalla on 2000 vuoden aikana muuttunut siten, että useimpien ihmisten horoskooppimerkki ei vastaa sitä tähtitieteen määrittelemää saman nimistä tähdistöä, jonka alueella Aurinko heidän syntyessään oli. Tämän jotkut ilmeisesti kokevat ongelmaksi, vaikka astrologiassa on kyse täsmällisesti määritellyistä eläinradan merkeistä, eikä mistään tähtitieteen tähdistöistä tai epämääräisistä "tähtikuvioista".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.