FANDOM


Ikiliikkuja

Villard de Honnecourt suunnitelma ikiliikkujaksi noin vuodelta 1230.

Ikiliikkuja on kuviteltu laite tai muu suljettu systeemi, joka kerran käynnistettynä pysyisi jatkuvasti käynnissä ilman, että siihen tarvitsisi tuoda mistään energiaa. Jos ikiliikkuja voitaisiin rakentaa, niin mahdolliset toimintatavat olisivat:

  1. Laite, joka tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää, eli luo energiaa tyhjästä;
  2. Laite, joka tuottaa yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa tai
  3. Laite, joka ei kuluttaisi energiaa. (liikkuva kappale tyhjiössä, jonne mitkään voimat, kuten gravitaatio, eivät vaikuttaisi.)

Kaikki yritykset ikiliikkujan rakentamiseksi ovat kuitenkin epäonnistuneet, sillä energian syntyminen tyhjästä ei energian säilymisen lain mukaan ole mahdollista. Ikiliikkuja olisi siten termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön, eli energian säilymislain vastainen. Ikiliikkujan määritelmään ei sinänsä sisälly vaatimusta koneen äärettömän pitkästä toiminta-ajasta.

Toisaalta energia ei myöskään häviä. Näin ollen voisi kuvitella, että laite voisi toimia ilman ulkoista energianlähdettä käyttämällä saman energian yhä uudestaan ja uudestaan. Koska todellisuudessa minkä tahansa koneen käyttämä energia kuitenkin muuttuu lopulta lämmöksi, tämän laitteen olisi itse asiassa kerättävä lämpöä ympäristöstään ja muutettava se mekaaniseksi energiaksi. Tällaista kuviteltua laitetta nimitetään joskus toisen lajin ikiliikkujaksi eli ideaalikoneeksi. Se ei olekaan ristiriidassa energian säilymislain kanssa, mutta termodynamiikan toinen pääsääntö, jonka mukaan entropia kasvaa, tekee myös sen mahdottomaksi. Lämmön avulla voidaan tehdä mekaanista työtä vain, jos on lämpötilaeroja, mutta niiden aikaansaaminen vaatii ulkopuolista energiaa.

Sitä vastoin on periaatteessa mahdollista rakentaa avaruuteen kappale, joka liikkuu ikuisesti. Tämä edellyttää, ettei siihen kohdistu liikettä vastustavia voimia kuten kitkaa ja väliaineen vastusta ja ettei se myöskään luovuta energiaa ulkopuolelleen. Tässä mielessä voisi jopa planeettoja ja muitakin taivaankappaleita kutsua 'ikiliikkujiksi'. Tavanomaisen määritelmän mukaan ne eivät kuitenkaan ole ikiliikkujia, sillä ne eivät luo energiaa tyhjästä, vaan niiden liike-energia pysyy rataliikkeessä vakiona, kun vastusvoimat eivät muuta sitä lämmöksi.


Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.