Paranormaali Wiki
Advertisement

Mediaalinen taide on taidemuoto, jonka väitetään olevan jostain normaaleilla aisteilla näkymättömissä olevilta alueilta - yleensä henkimaailmasta. Mediaalisen taiteen eri muotoja ovat mm. mediaalinen maalaus ja mediaalinen piirtäminen.

Mediaalinen taide syntyy yleensä jonkin mediaalisesti kyvykkään henkilön toimesta, jota voidaan kutsua tapauksesta riippuen meedioksi tai kanavoijaksi. Taide voi syntyä syvätranssissa, jolloin mediaalinen taiteilija on täysin aisteista riippumattomassa tilassa eikä tiedosta tapahtumaa lainkaan, tai kevyttranssissa, jolloin hän aistii ympäristönsä osittain. Mediaalinen taide voi myös syntyä normaalissa päivätajunnassa, vaikka yleensä jossain määrin muuntuneesta tietoisuudentilasta.

Mediaalista taidetta voidaan tuottaa kolmella eri tavalla, joista allamainituista kahta ensimmäistä kutsutaan joskus myös yhteisnimityksellä spiritualistinen tai parapsyykkinen taide.

  • Automatismien avulla, jolloin puhutaan automaattitaiteesta
  • Telepaattisen, selvänäköisen tai selväkuuloisen viestinnän avulla, jolloin puhutaan kanavoidusta taiteesta
  • Selittämättömän inspiraation avulla, jonka alkuperän katsotaan olevan jossain oman mielen ulkopuolelta, jolloin puhutaan inspiroidusta taiteesta

Taiteen alkuperä voi olla henkimaailmassa, mutta usein myös mediaaliset taiteilijat väittävät olevansa yhteydessä avaruusolentoihin, luonnonhenkiin tai muihin aistiemme tavoittamattomissa oleviin tahoihin. Mediaalisen taiteen aikaansaaminen voi edellyttää, että mediaalinen taiteilija on tai kokee olevansa taiteellisesti jonkin lahjakkaan tahon ohjauksessa, joka voi olla ja monesti onkin joku tunnettu edesmennyt taiteilija. Tätä ohjaavaa henkimaalaria kutsutaan usein oppaaksi. Oppaan läsnäolo ei kuitenkaan ole välttämättömyys, jos mediaalinen taiteilija on itse lahjakas ja kykenee myös näkemään ne asiat tai olennot, joista hänen on määrä maalata. Mediaalinen taide voi tapahtua myös kaksoisistuntona, jossa toinen henkilö esimerkiksi kuvailee maalattavaa asiaa ja toinen suorittaa itse taiteellisen työn.

Tunnettuja mediaalisia taiteilijoita ovat Coral Polge ja Luiz Antonio Gasparetto ja Alexandra Ionowa. Esimerkiksi Gasparetton väitetään kykenevän maalaamaan pimeähkössä huoneessa kahdella kädellä sekä kahdella jalalla samanaikaisesti, eri taiteilijoiden tuotoksia.

Kirjallisuutta[]

Polvinen, Arja 1995. Mediaalinen taide ja sen tekijä. Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta. Pro Gradu -tutkielma.

Katso myös[]

Advertisement