FANDOM


Muuntuneet tajunnantilat ovat normaalista päivätajunnan valppaudesta eriasteisesti poikkeavia tietoisuudentiloja. Näihin tietoisuudentiloihin (eng. alternative states of consciousness) voidaan lukea mm. uni, transsi, ekstaasi ja meditaatio. Näiden tajunnantilojen määrittelyä hankaloittaa se, että poikkeavissa tajunnantiloissa kyse on ainakin osin valppausasteesta ja nykykäsityksen mukaan se voi vaihdella niin sanotussa päivätajunnassakin. Poikkeavia tajunnantiloja voidaan joissakin tapauksissa saada kuitenkin näkyville myös EEG-laitteella tai muulla aivojen aktiivisuutta kuvantavalla menetelmällä.

Mahdollisia paranormaaleja tajunnatiloja lukuunottamatta niihin ei välttämättä liity mitään mitä ei voitaisi tieteellisesti selittää, mutta niitä voidaan hyödyntää paranormaalin tutkimuksessa ja anomalistisessa psykologiassa.

Katso myös Muokkaa