FANDOM


Psykokinesia eli PK, josta aiemmin käytettiin nimitystä telekinesia eli TK, tarkoittaa kykyä vaikuttaa esineisiin, organismeihin ja tapahtumiin ilman fysikaalisia keinoja. Populaarikulttuurissa termillä viitataan yleensä kykyyn liikuttaa esineitä pelkästään ajatuksen voimalla. Psykokinesia on luonteeltaan paranormaali ilmiö. Sen olemassaolosta ei ole selkeää ja kiistatonta tieteellistä näyttöä.

Telekinesia-käsitteen otti käyttöön vuonna 1890 brittiläinen Frederic William Henry Myers, joka oli yksi psyykkisen tutkimuksen seuran, Society for Psychical Researchin perustajista. Psykokinesia-nimityksen otti käyttöön amerikkalainen kirjailija Henry Holt vuonna 1914. Psykokinesian käsite levisi yleiseen kielenkäyttöön Holtin ystävän, parapsykologi J.B. Rhinen kautta.

Psykokinesia jaetaan kahteen pääluokkaan vaikutuksensa laajuuden perusteella. Makropsykokinesiassa, johon kuuluvat esimerkiksi Geller-efekti, levitaatio ja esineiden liikuttaminen, ilmiö on paljain silmin selkeästi havaittavissa. Mikropsykokinesiassa, jota ovat muun muassa esineiden kemiallisen rakenteen muuttaminen ja sähköisten laitteiden (kuten satunnaislukugenerattoreiden) toimintaan vaikuttaminen, muutoksia ei voi havaita ilman teknisiä apuvälineitä.

Tunnettuja psykokinesiaan kykeneviksi väitettyjä henkilöitä ovat muiden muassa israelilainen Uri Geller ja venäläinen Nina Kulagina. On myös väitetty, että ihmisillä saattaa olla psykokineettisiä kykyjä tietämättään. Poltergeist- eli räyhähenki-ilmiötä pidetään parapsykologiassa useimmiten keskushenkilöön liittyvänä, hallitsemattomana psykokineettisenä ilmiönä.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.