FANDOM


Spiritismi (lat. spiritus, ’henki’) tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan meedioiksi kutsutuilla henkilöillä on kyky ottaa yhteys vainajien henkiin.

Usko henkiolentoihin on erittäin vanha uskonnollinen käsitys. Ihmiset uskoivat, että erilaisilla luonnonesineillä kuten puilla, vuorilla, taloilla jne. oli henki. Usko kuolleiden ihmisten henkiin on ollut laajalle levinnyttä.

Tarkemmin spiritismillä tarkoitetaan vuonna 1848 alkanutta uskonnollista liikettä, jonka saivat aikaan Maggie (1838–1893) ja Catherine Fox (1841–1892) Hydesvillestä, New Yorkista. Liikkeestä käytetään myös nimitystä spiritualismi, vaikka filosofiassa termillä on toinenkin, paljon laajempi merkitys. Foxien talossa oli alkanut kuulua ihmeellistä rapinaa ja tömistelyä, jotka tyttöjen äiti tulkitsi henkien ääniksi. Pian perheen tyttäret keskustelivat talossa murhatun henkilön sielun kanssa.

Tyttöjen vanhempi sisko Leah vei Maggien ja Katien Yhdysvaltojen-kiertueelle, ja spiritualismi alkoi levitä niin Amerikassa kuin Euroopassakin. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen liikkeen merkitys kasvoi, kun ihmiset halusivat ottaa yhteyttä edesmenneisiin läheisiinsä. Kannatusta lisäsi kuuluisien henkilöiden kuten fyysikoiden Sir William Crookesin ja Sir Oliver Lodgen sekä biologi Alfred Russel Wallacen myönteinen suhtautuminen. Erityisen suuri merkitys liikkeen leviämiselle oli kirjailija Sir Arthur Conan Doylen "lähetystyöllä". Jo 1800-luvun lopussa tämän liikkeen alkulähteet paljastuivat kuitenkin huijaukseksi: Maggie Fox myönsi, että sisarukset olivat itse tuottaneet ääniä muun muassa vetämällä narun päässä olevaa omenaa portaikossa sekä naksauttelemalla jalkojaan ja käsiään.

Ihmiset eivät kuitenkaan reagoineet tyttöjen toivomalla tavalla: he eivät yksinkertaisesti pitäneet mahdollisena että tytöt olivat huijanneet kymmeniä vuosia jäämättä kiinni. Monissa istunnoissa oli ollut läsnä suuri joukko tiedemiehiä, eivätkä tytöt olleet istunnoissa edes liikahtaneet. Koska tyttöjä oltiin tarkkailtu istunnossa tarkasti, olettivat jotkin huijausta todennäköisemmäksi sen, että tytöt olisivat ilmoittaneet olevansa huijareita saadessaan tarpeeksi julkisuudestaan. Myöhemmin siskokset peruivat tunnustuksensa, mutta lisäsivät, etteivät halua olla mukana enää minkäänlaisissa istunnoissa.

Ilmiöt Muokkaa

Spiritististä istuntoa johtaa meedio (latinankielen medius = keskellä oleva), jonka uskotaan pystyvän välittämään sanomia kuolleilta henkilöiltä, jotka yleensä ovat kysyjän sukulaisia tai tuttavia. Henget voivat puolestaan tuottaa fysikaalisia ilmiöitä kuten koskettamista, liikkumista ja ihmisiin tai esineisiin vaikuttamista. Fyysisten ilmiöiden aikaansaaminen yleensä edellyttää hengen jonkin asteista materialisoitumista, josta saattaa jäädä jäljelle fyysistä ainetta, eli ns. ektoplasmaa.

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa -isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien tai Henkien maailmassa olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisesti tehdyn kommunikoinnin Henkien kanssa.

Spiritismi Muokkaa

Joidenkin mielestä spiritualismi eroaa spiritismistä siinä, että spiritualismi on uskonto, kun taas spiritismissa kuka tahansa voi viestiä henkien kanssa. Spiritismi eli uskonnolliseen spiritualismiin kuuluva yhteydenotto henkiin on populaarikulttuurissa typistynyt tarkoittamaan niin sanottua spiritismi-rituaalia, jonka avulla uskotaan voitavan olla yhteydessä henkimaailmaan esimerkiksi Ouija-laudalla.


Linkkejä Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.