FANDOM


Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura ry on valtakunnallinen parapsykologiaan erikoistunut yhdistys. Seura perustettiin Helsingissä vuonna 1938 palvelemaan parapsykologiasta kiinnostunutta suomenkielistä väestöä. Seuran perustamista edelsi suomenkielisen väestön runsaslukuinen osallistuminen Helsingissä 10. maaliskuuta vuonna 1907 perustetun ruotsinkielisen sisarjärjestön, Sällskapet för Psykisk Forskning -seuran toimintaan. Tätä toimintaa haluttiin siten laajentaa suomenkielisen väestön keskuudessa. Seuran perustamista ehdotti hammaslääkäri Severin Tigerstedt. Suomen parapsykologinen tutkimusseura merkittiin yhdistysrekisteriin sodan runtelemassa maassamme 4. helmikuuta 1943. [1]

Seuran perustaminen Muokkaa

Yhdistyksen ensimmäinen toimintakertomus kuvasi tapahtumia seuraavasti: "Jo useamman vuoden ajan on Suomessa Sällskapet för Psykisk Forskning i Finland harrastanut psyykillistä tutkimusta ja levittänyt tietoa tutkimusten tuloksista muissa maissa. Koska seura on ruotsinkielinen, heräsi sen johtokunnassa ajatus vastaavanlaisen suomenkielisen seuran perustamisesta maahamme. Siten tahdottiin saada työhön mukaan laajemmat suomenkieliset piirit. Edellämainitun seuran toimesta kutsuttiin tässä mielessä parapsykologiasta kiinnostuneita henkilöitä kokoukseen 9.IV.1938 Ruotsalaisen Marttayhdistyksen huoneistoon. Tässä tilaisuudessa, johon oli saapunut noin 40 henkilöä, piti maisteri Sven Krohn aluksi esitelmän aiheesta "Parapsykologia ja luonnontiede". Esitelmän jälkeen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sven Krohn ja sihteeriksi toimittaja Erkki Rantalainen. Suoritetussa jäsenmerkinnässä ilmoittautui jäseneksi 22 läsnä olevaa. Sen jälkeen oli yleispiirteittäin keskusteltu seuran toimintamuodoista, jäsenmaksuista ym. valittiin seuran sääntöjä laatimaan toimikunta, johon tulivat valituiksi

maisteri Sven Krohn puheenjohtajaksi

toimittaja Erkki Rantalainen sihteeriksi

lääket.kand. Björn Nyman ja lääket.lis. K.E. Aaltonen jäseniksi.

Varsinaisen perustavan kokouksen koollekutsuminen jätettiin toimikunnan tehtäväksi."[2]

Seuran toiminta Muokkaa

Seuran pyrkimyksenä on ollut järjestää parapsykologisia kokeita, kerätä parapsykologisia ilmiöitä koskevia tietoja, julkaista alaa käsittelevää kirjallisuutta sekä järjestää alan tilaisuuksia. Perustettaessa yhdistys myös tähtäsi parapsykologian tutkimuksen ja opetuksen ottamiseen Suomen korkeakoulujen sekä tieteellisten seurojen tutkimus- ja opetusohjelmiin. [3]

Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran toiminta käsittää nykyisin kuukausittain pidettäviä yleisöluentoja sekä säännöllisesti kokoontuvan parapsykologisen keskustelupiirin. Yleisötilaisuuksien lisäksi seura voi järjestää mm. meedioistuntoja, kursseja, keräyksiä, ulkotilaisuuksia ja jäsenretkiä. [4]

Nimestään huolimatta se ei ole tehnyt tutkimusta vuosikymmeniin, eikä mainittavasti sitä myöskään rahallisesti tukenut. Paraseuroista ehkä parhaiten se on kuitenkin pystynyt välttämään luisumisen rajatiedon yleisseuraksi, vaikka onnistuminen tässä onkin ollut hyvin rajattua. Paraseuralla vuosien varrella karttunut laajat arkistot ja seuran puitteissa on kerätty myös huomattavat määrät parapsykologisia spontaanitapauksia, joskin valtaosa niistä on kadoksissa.

Seuran muodollisiin tehtäviin kuuluu myöskin edistää paikallisten paraseurojen välistä yhteistoimintaa. Parhaimmillaan näitä paikallisseuroja on ollut parisenkymmentä. Ellei lasketa toimintaperiaatteitaan ja nimeään muuttaneita seuroja, tällä hetkellä niitä on toiminnassa viisi kappaletta Kuopiossa, Kouvolassa, Vaasassa, Seinäjoella (toimii nykyään aktiivisesti nimellä Lakeuden henkinen seura ry) ja Jyväskylässä. Lisäksi Hämeenlinnassa toimii edelleen parapsykologinen pienryhmä Henkireikä.

Seuran puheenjohtajana toimii tällä hetkellä diplomi-insinööri Matti Ollila. Hänen edeltäjänään toimi vuosina 1998-2009 Olavi Kiviniemi. Ennen Kiviniemeä vetovastuussa ovat vuosien varrella olleet mm. Timo Kyllönen, Bey Heng, Anja Remitz, Rita Castren, Atle Blomqvist, Pentti Vuorenjuuri, Toivo K. Laakso (1957-1960) ja Sven Krohn (1938-1957).. [5]

Tavoitteet Muokkaa

Seuran sääntöjen mukaan sen tavoitteena on mm. "pyrkiä tieteellisesti tutkimaan parapsykologisia eli metapsykologisia ilmiöitä sekä tämän tieteen ja sen saavutusten tunnetuksi tekeminen". Kotisivuillaan seura luettelee tavoitteensa seuraavasti:

 1. Puolueettoman tutkimustiedon esittäminen paranormaalin kokemisen alueelta, ja mahdollisten johtopäätösten pohtiminen nykyisen ihmiskäsityksemme ja elämänkatsomuksemme kannalta
 2. Valistus- ja tukitoiminnan järjestäminen yllättäviin ja hämmentäviin parailmiöihin joutuneille sekä tähän liittyvän tutkimuksen edistäminen
 3. Näkökulmien tarjoaminen kiistanalaisiin kysymyksiin fyysisen ja henkisen todellisuuden alueilta sekä työvälineiden ja toimintaympäristön tarjoaminen näihin liittyvissä tarpeissa
 4. Itsetuntemuksen lisääminen tutustumalla tapoihin, joilla ihmispsyykeä on kartoittamaan ja tekniikoihin, joilla sitä on pyritty kehittämään
 5. Henkisten traditioiden sitoutumaton, ennakkoluuloton ja vapaa tutkimus. Tiedon ja uskon sekä aineen ja hengen välisten yhteyksien että erojen tarkastelu.
 6. Sekä intuition että järjen käyttämisen edistäminen ja tukeminen paranormaalien kokemusten ja muiden yhdistyksen toimialueeseen kuuluvien ongelmallisten asioiden selvittämisessä.

Yhteystiedot Muokkaa

Suomen parapsykologisen tutkimusseuran kotisivut
Yhteyspuhelin (09) 488 497 vastaa tiistaisin klo 10.00–12.00

Viitteet Muokkaa

 1. http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=494
 2. SPT:n kansio 1, toimintakausi 1938-1958; toimintakertomus 1938.
 3. http://www.parapsykologia.net/saannot.html
 4. http://www.parapsykologia.net/paraseura.html
 5. Vanhemman polven puheenjohtajista ks. Aho, Jouko 1993: Parapsykologit. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Linkkejä Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.