FANDOM


Telepatia eli ajatuksensiirto on parapsykologinen ilmiö, jolla tarkoitetaan kykyä kommunikoida toisten kanssa ajatuksen välityksellä. Nimitystä käytti ensimmäisen kerran Frederic W. Myers vuonna 1882.

Telepatia luetaan yhdeksi ns. ESP-ilmiöksi (extrasensory perception, aistit ylittävä havaitseminen), joka tarkoittaa tunnettujen aistien ulkopuolista aistimista.

Telepatia on suosittu aihe tieteiskirjallisuudessa. Viihdekirjallisuudessa telepatiaan liitetään usein esimerkiksi kyvyt hallita toisia mielen avulla tai tappaa toinen ajatuksen voimalla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.