FANDOM


Trooppinen astrologia on länsimainen astrologian muoto.

Trooppinen astrologia eroaa sideerisestä astrologiasta sikäli että trooppisessa astrologiassa eläinradan merkkien suunnat eläinradalla eivät riipu kevättasauspisteen kulloisestakin suunnasta. Trooppisessa astrologiassa eläinradan merkit ovat periaatteessa aina samalla suunnalla maapalloa ympäröivässä avaruudessa. Trooppisen ja sideerisen astrologian välinen ero juontaa siitä että maapallon asento vaihtelee maapallon pyörimisakselin hitaan prekessioliikkeen vuoksi.

Eläinradan merkki

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.